رفع نشتی لوله با خمیر اپوکسی

اگر نیاز به تعمیر فوری نشتی لوله دارید، می توانید از خمیر اپوکسی استفاده کنید. این روش دستی برای تعمیر لوله ها و اتصالات به جای برش لوله نشت کننده و نصب یک اتصال جدید است. این یک روشِ ساده ای برای استفاده است  و تقریبا هر کسی با هر تجربه فنی میتواند از خمیر اپوکسی برای جلوگیری از نشت استفاده کنید.

خمیر اپوکسی در اصل خمیر دو جزئی با مقدار مساوی از جز A و B است که پس از مخلوط اجزا به رنگ خاکستری یکنواخت در می آید. این خمیر جهت پوشش درز یا شکاف محل نشتی بکار می رود.

قیمت خرید خمیر اپوکسی دکتر پایپ

قیمت خمیر اپوکسی

اگر می خواهید نشتی را با خمیر اپوکسی را رفع کنید، این مراحل را دنبال کنید:

مرحله 1

نقطه دقیق نشتی را پیدا کنید. اگر یک نشت آب آهسته باشد، منطقه را خشک کنید و یک حوله کاغذی را در منطقه مشکوک قرار دهید. حوله کاغذ را برداشته و آن را برای یک نقطه مرطوب دیگر بررسی کنید. این روش را، تا زمانی که تمام نشت ها پیدا شوند، ادامه دهید.

مرحله 2

بستن منبع اصلی جریان(کنتور آب). سپس با باز گذاشتن نزدیکترین شیر آّب به ناحیه نشتی، مطمئن شوید که لوله کاملا خالی از فشار آب یا سیال است.

مرحله 3

با یک سمباده نسبتا زبر محل نشتی را بسابید. لوله ها باید تمیز، خشک و عاری از تمام باقی مانده های براده سمباده باشد.

مرحله 4

بخشی از خمیر اپوکسی را به اندازه ای که لازم است برش دهید. خمیر را با انگشتان خود ورز دهید تا کاملا مخلوط شود. پس از ترکیب شدن کامل، رنگ آن به خاکستری تغییر میکند.

مرحله 5

خمیر اپوکسی را بر روی لوله فشار دهید. ناحیه نشتی لوله را به طور کامل پوشانده و حداقل یک اینچ را در هر طرف نشت بگذارید. اگر نشت در اتصالات باشد، کل اتصال را با خمیر اپوکسی  پوشش دهید.

مرحله 6

سعی کنید خمیر اپوکسی در مدت زمانی 3 دقیقه از زمانی که آن را مخلوط می کنید، استفاده کنید. این نکته مهمی است. خمیر اپوکسی خیلی زود سخت میشود. فقط آنچه را که می توانید در 3 دقیقه در یک زمان استفاده کنید ترکیب کنید.

مرحله7

بعد از یک ساعت، آب را روشن کنید. خمیر اپوکسی بعد از 10 دقیقه سخت می شود، اما به طور کامل یک ساعت طول می کشد.

رفع نشتی با خمیر اپوکسی
خمیر اپوکسی
رفع نشتی لوله با خمیر اپوکسی